CORROSIE

Corrosie processen vormen een niet te onderschatten bedreiging in sprinkler brandbeveiligingssystemen.

Hoe ontstaat corrosie?

 

Corrosie is een aantasting van metaal door een (electro-)chemische reactie met zijn omgeving. Corrosie ontstaat altijd aan de buitenkant van het metaal, waar het in contact komt met zijn omgeving.
Metaal wordt gevoelig voor corrosie omdat het door het raffinageproces van erts naar metaal minder zuiver wordt, oftewel in een energetisch minder stabiele vorm komt. Metaal zal er altijd naar streven die eerdere gunstiger situatie te herstellen en daarom verbindingen aangaan met componenten uit zijn omgeving. En zo ontstaat corrosie.
Er is sprake van lokale corrosie als metaal zich op één plek gemakkelijk bindt aan zijn omgeving. Dan is er sprake van pitcorrosie dat tot lekkage kan leiden.
Uniforme corrosie ontstaat als er afwisselend binding is tussen metaal en omgevingscomponenten (anode) en afstoting van overtollige elektronen aan de omgeving (kathode). Dat proces kan overal en tegelijkertijd plaatsvinden, zodat de leidingen op verschillende plekken tegelijkertijd worden aangetast.

Microbiële corrosie
Microbiële corrosie (MIC) is een vorm van lokale corrosie waarbij bacteriën zich kunnen ontwikkelen en corrosieve stoffen afscheiden. Het corrosieproces versterkt de groei van bacteriën terwijl de bacteriën op hun beurt elkaar versterken. Verschillende bacteriën kunnen elkaar versterken, maar de grootste boosdoeners zijn sulfaatreducerende bacteriën. Bacteriën gedijen vooral goed in een combinatie van verontreinigingen en stilstaand water.
Dat heeft al in zeer veel installaties geleid tot grote problemen, zoals perforatie van leidingen, tanks en damwanden, maar ook verstopte leidingen door ophopingen van corrosieproducten en afzettingen. En zo kan MIC leiden tot grote schades.

De betrouwbaarheid van sprinklers als brandbeveiliging wordt door corrosie ondermijnd.

Als sprinklers op een cruciaal moment dienstweigeren, is de schade voor mens en omgeving niet te overzien.
Door corrosie gevormde tuberkels kunnen op termijn voor volledige verstopping van sprinklers zorgen.

Lekkages door putcorrosie zorgen voor water- continuïteit- en schade voor de gezondheid.

foto4

foto4

verstopte sprinkler

verstopte sprinkler