Meteen naar de inhoud
Home » Corrosiebeheersing in natte sprinklersystemen

Corrosiebeheersing in natte sprinklersystemen

Corrosiebeheersing in sprinklersystemen

Het beheersen van corrosie in natte sprinklersystemen kan een flinke uitdaging opleveren: stilstaand water staat bekend om MIC-problemen, zoals lekkages en verstoppingen. Er kan niet met reguliere middelen gewerkt worden omdat er geen stroming in de leidingen is en er zijn heel veel dode uiteindes.

Waar je ook mee te maken krijgt is dat er roestvorming aanwezig is voor de (water)behandeling begint en er corrosieproducten als residu of verstoppingen onder in de leidingen zit.
Een bijkomend probleem is het spoelen, waarbij vers zuurstofrijk water in de leidingen komt. Door dit zuurstof ontwikkelen bacteriën extra snel en vindt er meer zuurstofcorrosie plaats, wat ook weer bacteriegroei in de hand werkt. Dit spoelen gebeurt overigens ook wanneer er noodzakelijke reparaties nodig zijn waarbij het systeem afgetapt moet worden, waarmee het proces verder in werking wordt gesteld.

Aerobe groei in natte koolstofstalen sprinklerleidingen

Belangrijke eigenschappen van corrosie inhibitor

De volgende voorwaarden moeten in overweging genomen worden bij het kiezen van een goede waterbehandeling:
– Het product moet geen reactie aangaan waardoor het verbruikt;
– Materialen mogen niet aangetast worden (rubbers, afdichtingen, verschillende metalen en legeringen);
– De oplosbaarheid moet zeer goed zijn en het mag niet uitzakken of vlokken;
– Een goede verspreiding door de leidingen is noodzakelijk om overal bescherming te bieden;
– Aanwezige tuberkels/pokken, (corrosie) residu en roestvorming moet doordrongen worden van product;
– Biocide of giftige producten zijn onwenselijk vanwege (milieu)veiligheid;
– Verdampen of verdwijnen van het product is niet wenselijk omdat je moet blijven toevoegen;
– Veilig werken en vervoeren van het product is belangrijk voor een goede verwerking en bij het afgaan van een sprinkler;
– Het mag niet brandbaar zijn;
– Temperatuurbestendigheid is wenselijk bij gebouwen en installaties waar de temperatuur hoog kan oplopen (dit geldt ook voor verwarmingssystemen);
– Meten van actieve stof moet eenvoudig zijn om actieve werking vast te stellen;
– De viscositeit en verwerkbaarheid moet voldoende zijn;
– Het behandelde water moet verantwoord afgevoerd of verwijderd kunnen worden.

PipeShield: een alleskunner

MIC Europe heeft uitgebreid onderzoek gedaan en heeft – na veel teleurstellingen vanuit de beschikbare behandelingen op de markt – het product ontwikkeld dat nu bekend staat als PipeShield.
Het is daarmee gelukt om een waterbehandeling aan te bieden die aan alle voorgenoemde eisen voldoet; als je kritisch naar deze lijst kijkt is dat een hele prestatie!

Vanuit eigen productie zijn we in staat product te leveren uit voorraad, waarbij gekozen kan worden voor een concentraat of een ‘Ready To Use’ product.
Ook hebben we uitgebreide ervaring hoe we PipeShield zo goed mogelijk kunnen toevoegen, waarbij zo efficiënt en economisch mogelijk kan worden gewerkt; soms kan een kleine aanpassing van het systeem enorme besparingen opleveren.

Omdat PipeShield Reach geregistreerd is en buiten de ADR regelementen valt, kan het zonder problemen toegepast, vervoerd- of opgeslagen worden.
Lozing op het riool is ook toegestaan zodat afvoeren van het behandelde water geen probleem is, maar ook het neutraliseren is zeer eenvoudig.

Resultaat na 1 jaar: linker buis is behandeld met PipeShield

Voorwaarden toepassing PipeShield

Uiteraard zijn er wel enkele zaken waarmee je rekening moet houden:
– Een juiste concentratie is van belang om een goede werking te garanderen, dus er zal bepaald moeten worden hoe groot de inhoud van het systeem is;
– Voor testen of aanpassingen zal bepaald moeten worden of je het product opvangt of dat je na afloop voldoende PipeShield toevoegt;
– Het blijft een chemisch product: gebruik de aangegeven veiligheidsmiddelen en let op met knoeien als het concentraat gebruikt wordt;
– Periodieke/jaarlijkse controle: met een meetstrip kan vastgesteld worden of er voldoende werkzame stof aanwezig is;
– Schuimvorming treedt op bij luchtinsluiting of bij een vrije overstort. Dit kan voordelig zijn als je (buis)wanden wilt behandelen, maar bij automatische ontluchters of in een afgesloten kelder moet je hiermee rekening houden;
– Het kan nodig zijn om een automatisch doseersysteem te plaatsen wanneer er regelmatig water verbruikt wordt.

Het lijkt een lange lijst om aan te voldoen, maar vergeet niet: corrosie kan heel vervelende schade tot gevolg hebben en reparaties of delen vervangen kost veel geld. Bovendien kan bacteriologisch vervuild water ook bepaalde (gezondheids)risico’s geven wanneer deze wordt verneveld en er aerosolen vrijkomen met ziekteverwekkende bacteriën.

In de voedingsmiddelenindustrie is het gebruik van chemie soms niet zomaar toegestaan, maar lekkages vanuit vervuilde systemen worden niet als risico opgenomen terwijl er feitelijk met een gevaarlijke stof, namelijk vervuild water, gewerkt wordt.

Vaste opstelling doseersysteem met PipeShield

Garantie

Ja, we geven garantie op de werking van het product en vinden dat de sprinklerinstallatie net zo lang mee moet gaan als de levensduur van het gebouw.
En nee, we kunnen onmogelijk garantie geven dat de installatie nooit meer problemen zal ondervinden.
Dit lijkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. We weten -en hebben veelvuldig aangetoond- dat PipeShield werkt, maar de installatie wordt alleen maar beschermd, en niet ‘aan elkaar gelijmd’ of gerepareerd.
Dit is meteen een verschil met andere producten in de markt, want bij aanpassingen of veranderingen in het systeem wordt een nieuw of bewerkt oppervlakte gewoon weer beschermd na blootstelling aan het behandelde water.

Vanwege de oppervlakte verlagende eigenschappen dringt het product heel diep door alle aangroei en vervuiling. Soms komen aanwezige beschadigingen openbaar; het vuil komt los en wordt gedeeltelijk opgelost en meegevoerd, waarna doorgeroeste plekken gaan lekken.
Dit lijkt misschien een nadeel maar is het niet: deze plekken waren anders sowieso in korte tijd gaan lekken terwijl er nu rekening mee kan worden gehouden; vaak kan dit risico van tevoren vastgesteld worden met een camera inspectie.

De garantie die we geven is daarom gebaseerd op de werking van het product, waarbij gemeten wordt dat deze voldoende aanwezig is in het systeem en alle corrosievormen worden gestopt, inclusief schadelijke afscheidingsproducten van bacteriën, zoals zwavelzuur vanuit zwavel reducerende MIC-bacteriën (SRB’s).

Vanwege de zeer snelle oplosbaarheid en diffusie is het voldoende om vanuit de klep of manifold een juiste dosering toe te voegen en deze (na kort spoelen), te meten aan het einde van het systeem.
Overal waar het behandelde water de wanden raakt, ontstaat een zelf reparerende film die de oppervlakte beschermd tegen corrosie aantastingen.

Permanente bescherming tegen corrosie dankzij zelf reparerende filmlaag van micelles

Voorkomen is beter dan genezen

Het is onmogelijk om volledig schoon te werken tijdens de bouw en installatie van een systeem; vervuilingen ontstaan vaak door opslag, vervoer en aanpassingen waarbij geslepen, gegroefd of gelast wordt.
We zien daarom vaak dat er direct na de bouw extra schade en corrosie optreedt, soms zijn er al lekkages voordat een nieuw gebouw in gebruik genomen is.
Een belangrijke factor is hierbij het afpersen van de installatie: na de druktest blijft er altijd (!) water in de leidingen staan, wat samen met deze vervuilingen tot versnelde ontwikkeling van MIC-bacteriën leidt.
Wanneer deze druktest uitgevoerd wordt met PipeShield, is al het materiaal beschermd en maakt restwater niet langer uit.

Ook nadat het water weggespoeld is blijft het oppervlak beschermd tegen corrosie, aangezien het product niet verdwijnt.
Na de test kan het product opgevangen en opnieuw gebruikt worden voor de volgende sectie zolang er niet te veel water of vervuiling bij gekomen is, al kan dat eenvoudig bepaald worden met een teststrookje.

Meten van werkzame stof met teststrip

Deze bescherming zal wel verdwijnen nadat er onbehandeld water doorheen spoelt en daarmee te sterk verdund, maar tot die tijd is het materiaal veilig en voorkom je een eerste roestaantasting.

Neem contact op

Wij zijn overtuigd van de voordelen van PipeShield. Iedere situatie is uniek dus we helpen u graag met een oplossing op maat!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *