Meteen naar de inhoud
Home » Service en onderhoud sprinklerinstallaties » Wetgeving sprinklerinstallaties

Wetgeving sprinklerinstallaties

Geen wetgeving, wel eisen en normen sprinklerinstallaties.

Er is geen wetgeving, die verplicht stelt dat in bepaalde gebouwen een sprinklerinstallatie moet worden geplaatst. Verzekeringen en ook het bevoegd gezag eisen wel dat in bepaalde gebouwen een sprinkler installatie wordt ingebouwd. Dit om de brand zo snel mogelijk te blussen en om zo veel mogelijk schade te voorkomen. Ook aan naastgelegen panden. Daarnaast zijn werkgevers verplicht om te zorgen voor de veiligheid van hun medewerkers. Zij moeten er alles aan doen om brand te voorkomen en te zorgen dat schade aan gebouw en mensen beperkt blijft.

Geen sprinkler installatie wetgeving, wel Arbowet

De veiligheid van medewerkers is vastgelegd in de Arbowet. Deze wet vereist niet specifiek een sprinklerinstallatie, maar wel een brandblussysteem. Een brand moet snel en effectief geblust worden om te voorkomen dat er slachtoffers vallen en dat de brand zich snel uitbreidt. Een sprinkler installatie wordt gezien als een zeer efficiënt en effectief middel om een brand te blussen. Wel is het noodzakelijk dat de installatie wordt onderhouden en vrij is en blijft van corrosie. Corrosie vormt een groot probleem dat de veiligheid en werking van het systeem in gevaar brengt. Het effectief voorkomen en behandelen van corrosie zorgt ervoor dat de levensduur van sprinkler installaties met tientallen jaren wordt verlengd en daarmee gelijk wordt aan de levensduur van het gebouw. Neem contact met ons op voor informatie en preventie van corrosie in sprinkler installaties.

Geen sprinkler installatie wetgeving, wel eisen

Zonder dat dit in wetgeving is vastgelegd, moeten veel gebouwen voorzien worden van een sprinkler installatie als brandblussysteem omdat dit voorgeschreven wordt door verzekeringen. Denk hierbij aan zorg- en ziekenhuizen, parkeergarages, kantoren, hotels, cultuur, industrie, distributiecentra, onderwijs, winkelcentra, woningen en infrastructuur. Verzekeringsmaatschappijen eisen een sprinkler installatie mede omdat sprinklers erg effectief zijn in de bestrijding van brand. Brand wordt in 65% van de gevallen geblust met slechts één sprinklerkop en in 35% van de gevallen wordt een tweede sprinkler geactiveerd. Zonder veel schade aan gebouw en interieur is de brand snel geblust. Wel zijn er normen voor onderhoud en periodieke controles om de werking en kwaliteit van het systeem te waarborgen. Installateurs en gebouweigenaren zijn verplicht om onderhoud aan sprinklerinstallaties volgens de nieuwe norm van het Technisch Bulletin 80 (TB80) uit te voeren.

Normen voor aanleg sprinkler installatie

Een sprinkler installatie wordt in Nederland aangelegd volgens diverse normen. Vaak wordt geëist dat de installatie gecertificeerd wordt. Inspectie wordt gedaan door erkende instellingen. Na goedkeuring wordt een inspectiecertificaat verstrekt. Er is dus geen wetgeving voor sprinkler installaties, maar gebouwen moeten wel voldoen aan de Arbowet, aan eisen gesteld door verzekeringsmaatschappijen en aan normen met betrekking tot aanleg van deze installaties.

Onderhoud sprinklerinstallaties vastgelegd

Een eigenaar van een gebouw is verantwoordelijk voor de veiligheid. Hij moet ook de brandveiligheid garanderen. Dit kan hij eventueel delegeren aan een huurder. Dat geldt ook voor het onderhoud aan sprinklerinstallaties. Sinds augustus 2019 gelden er nieuwe Nederlandse onderhoudsnormen. Deze nieuwe normen waren nodig omdat de oude NEN-EN 12845 te kort schoten. Installateurs en gebouweigenaren zijn verplicht om onderhoud aan sprinklerinstallaties volgens de nieuwe norm van het Technisch Bulletin 80 (TB80) uit te voeren.