TESTIMONIALS

‘Onze fabriek is beveiligd met 2 natte sprinkler installaties. In 2007, als de installaties circa 10 jaar oud zijn, doen zich de eerste spontane lekkages voor.

Als de sprinkler installateur ieder 2 weken een lekkage moet repareren, wordt in 2008 besloten de installaties te laten behandelen met MIC Guard.

In de pompkamer wordt een doseerinstallatie gemonteerd.

Wij werden geïnformeerd dat er na de behandeling nog lekkages zouden kunnen ontstaan. We hebben toen besloten om op de meest kritische plaatsen (boven machines en/of moeilijk bereikbaar) buizen te vervangen. Vanaf 2011 hebben er zich geen lekkages meer voorgedaan.

Onze installaties worden regelmatig onderhouden en getest waarbij MIC Guard op peil wordt gehouden. Wij kunnen MIC Guard van harte aanbevelen.’

Harry De Velde , Operations Director Edel Carpets, Genemuiden.

“Wij hebben een droge sprinkler installatie eind vorig jaar gereinigd met MIC Guard, omdat het leidingwerk destijds ernstig verstopt zat door corrosie.

Een gevolg van jarenlang niet consequent onderhoud en niet juist geplaatste aftap afsluiters.

Deze installatie heeft 2 geactiveerde koppen. Ik ben blij dat de installatie juist dat heeft gedaan wat er van mag worden verwacht, mede door onze spoel/persactie en vervangingswerkzaamheden uiteraard.”

W.J.A. (William) Boons, eigenaar, Safety Service, Oldenzaal

1/6

Harry De Velde, Operations Director Edel Carpets,

Genemuiden

Marcel van Beveren,
Quality Manager,

VAF Instruments BV, Dordrecht

W.J.A. (William) Boons,
Eigenaar,

Safety Service, Oldenzaal

Onze installaties worden regelmatig onderhouden en getest waarbij product MIC Guard op peil wordt gehouden. Wij kunnen MIC Guard van harte aanbevelen.

Daar waar MIC Guard is toegevoegd hebben we nooit last van lekkages gehad.

Ik ben blij dat de installatie juist dat heeft gedaan wat er van mag worden verwacht, mede door onze spoel/persactie en vervangingswerkzaamheden.