Meteen naar de inhoud
Home » MIC Corrosie

MIC Corrosie

Wat is MIC corrosie?

De afkorting MIC staat voor de Engelse term Microbiologically Induced (or influenced) Corrosion ofwel microbiologische geïnduceerde corrosie. Het is een chemisch proces, waarbij met name de afvalstoffen van de ‘beestjes’ zorgen voor aantasting van metaal. Roest is een vorm van corrosie. Roesten is specifiek het oxideren van ijzer als gevolg van zuurstof en water. Kortom: roest is corrosie, maar corrosie is niet altijd roest of oxidatie.

Lekkages in sprinklersystemen van slechts drie jaar oud

De condities (warmte, stilstaand water, vocht) in sprinkler installaties zorgen ervoor dat MIC bacteriën zeer goed kunnen gedijen en voor veel problemen zorgen. Dit probleem is de laatste 10 jaren toegenomen. We komen sprinkler installaties van slechts drie jaar oud tegen met veel lekkageproblemen. Preventieve maatregelen zoals het laten uitvoeren van een simpele wateranalyse (BART Test) om corrosie op te sporen voorkomt hoge kosten en veel problemen.

Roestvaststalen en gegalvaniseerde buizen zijn geen oplossing

Corrosie onder invloed van de mic bacterie is zeer hardnekkig. Tot voor enkele jaren waren de gevolgen hiervan nog erg onbekend, maar door meer onderzoek wordt steeds duidelijker voor hoeveel problemen en kosten deze kleine beestjes zorgen. MIC corrosie is een biologisch proces veroorzaakt door bacteriën. Tijdens dit proces komen er zuren vrij die zelfs roestvaststaal en verzinkte leidingen aantasten. We hebben ervaren dat wanddiktes van enkele millimeters in een paar maanden volledig weggevreten zijn onder invloed van MIC bacteriën.  

Voor een kleine vergoeding sporen we micro-corrosie op. 

MIC bacteriën kunnen gelukkig worden opgespoord met behulp van een wateranalyse (BART-test). Deze test is ontwikkeld om te bepalen welke specifieke bacteriën in het water aanwezig zijn. In de praktijk zijn dit voornamelijk SRB (zwavelreducerende bacteriën). Micro-corrosie kan worden voorkomen door de BART-test te laten uitvoeren, bijvoorbeeld door MIC Europe, gespecialiseerde water laboratoria of andere organisaties, tijdens de bouw- of onderhoud van de installatie.

Microbacteriën in irrigatiesystemen

MIC bacteriën bevinden zich in gewoon leidingwater. In welke hoeveelheid is per regio erg verschillend. Lage concentraties MIC bacteriën in leidingwater zijn ongevaarlijk voor mensen en dieren. In bepaalde installaties waaronder sprinkler installaties (vocht, warmte, stilstaand water) gedijt de MIC bacterie erg goed en tast het metaal aan. Zowel in droge als natte sprinklersystemen kunnen zich MIC bacteriën bevinden. Uit onderzoek van de Duitse Spinklerautoriteiten (VdS) kwam naar voren dat droge installaties het er slechter vanaf brachten dan natte installaties als het gaat om aantasting door MIC. Dit omdat bij inbedrijfstelling en testen de droge systemen vol water worden geperst. Na afloop blijft er altijd water/vocht achter, waardoor MIC bacteriën goed kunnen gedijen en corrosie veroorzaken.