Meteen naar de inhoud
Home » Service en onderhoud sprinklerinstallaties

Service en onderhoud sprinklerinstallaties

Onderhoud en service sprinklerinstallaties garandeert goede werking als blussysteem

Sprinkler installaties moeten goed onderhouden worden om de werking van het systeem als blussysteem bij brand te garanderen. Voor onderhoud aan sprinkler installaties en watertanks zijn sinds 2019 nieuwe normen opgesteld. Onderhoud en controle van sprinkler installaties vindt plaats door gecertificeerde installateurs en bedrijven. Onze producten en diensten zorgen ervoor dat de levensduur van uw sprinklerinstallatie met tientallen jaren wordt verlengd. Heeft u lekkage of verstoppingen dan kan mic corrosie het probleem zijn. Met een eenvoudige test geven wij u zekerheid en kunnen we de lekkages stoppen, behandelen en verder voorkomen.

Onderhoud  sprinkler installaties door installateur

Voor onderhoud aan onze producten werken we samen met sprinklerinstallateurs. Zij  doen onderhoud aan uw sprinklerinstallatie en doen tevens het onderhoud van onze producten. Dit vindt één keer per jaar plaats en is geïntegreerd in het onderhoudscontract van uw sprinklerinstallatie. De (gecertificeerde) installateur voert een algehele controle uit. Voor de stikstofgenerator is dit onder andere het vervangen van filters en controle van het stikstofpercentage. Gebruikt u PipeShield dan controleren we het systeem onder andere op de aanwezigheid van de hoeveelheid werkzame vloeistof in het systeem. We leiden installateurs op om deze controles en onderhoud uit te voeren.

Onderhoud sprinklerinstallaties vastgelegd

Een eigenaar van een gebouw is verantwoordelijk voor de veiligheid. Hij moet ook de brandveiligheid garanderen. Dit kan hij eventueel delegeren aan een huurder. Dat geldt ook voor het onderhoud aan sprinklerinstallaties. Sinds augustus 2019 gelden er nieuwe Nederlandse onderhoudsnormen. Deze nieuwe normen waren nodig omdat de oude NEN-EN 12845 te kort schoten. Installateurs en gebouweigenaren zijn verplicht om onderhoud aan sprinklerinstallaties volgens de nieuwe norm van het Technisch Bulletin 80 (TB80) uit te voeren.

Geen wetgeving, wel eisen en normen sprinklerinstallaties.

Er is geen wetgeving, die verplicht stelt dat in bepaalde gebouwen een sprinklerinstallatie moet worden geplaatst. Verzekeringen en ook het bevoegd gezag eisen wel dat in bepaalde gebouwen een sprinkler installatie wordt ingebouwd. Dit om de brand zo snel mogelijk te blussen en om zo veel mogelijk schade te voorkomen. Ook aan naastgelegen panden. Daarnaast zijn werkgevers verplicht om te zorgen voor de veiligheid van hun medewerkers. Zij moeten er alles aan doen om brand te voorkomen en te zorgen dat schade aan gebouw en mensen beperkt blijft.